Welkom bij Promavise

Waarom mislukken veel IT / ICT projecten? Projectmanagement is een vak en geen rol. Dit vak kent 3 uitgangsprincipes: inrichting projectteam, gestelde doelen en genomen besluiten. Voor het projectteam en de stake holders moeten de rollen, taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen helder zijn. Waarbij het projectteam aansluit bij de doelen (strategisch link) van de organisatie. Ook dient helder te zijn wie de klant is en wie de leverancier. Het behalen van de gestelde doelen ontstaat door besluitvorming. Een gedegen besluit binnen een organisatie kent 4 stappen. 1)Hoor en wederhoor 2) Beslissing 3) Communicatie besluit 4) Uitvoering van het besluit door alle echelons.

Wij zijn Promavise en opgericht in 2004. We hebben 20 jaar ervaring met ICT projecten. Promavise is gespecialiseerd in profit en overheidsorganisaties.

Onze diensten zijn gespecialiseerd in een aantal aandachtsgebieden:

Wij verzorgen voor u: uw business case, referentie ICT architectuur, programma van eisen, projectplan, contractering van leveranciers, begeleiden uitvoering project en de overdracht van ontwikkelde ICT-systemen aan de bestaande organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via (070) 336 02 82 voor het maken van een vrijblijvende afspraak.